Thursday, 24 May 2012

शिव पंचाक्षर स्त्रोत


शिव पंचाक्षर स्त्रोत

 नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय
 नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै न काराय नम: शिवाय:॥

मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय
 मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे म काराय नम: शिवाय:॥

शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय
 श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शि काराय नम: शिवाय:॥

वषिष्ठ कुभोदव गौतमाय मुनींद्र देवार्चित शेखराय
 चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै व काराय नम: शिवाय:॥

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय
 दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै य काराय नम: शिवाय:॥

पंचाक्षरमिदं पुण्यं य: पठेत शिव सन्निधौ
 शिवलोक वाप्नोति शिवेन सह मोदते॥


शिव पंचाक्षर स्त्रोत भक्तों की हर मनोकामना पूरी करता है।

No comments:

Post a Comment